Maneras de enmarcar

- Amor meu, et regalo aquest tros de cel perquè l'emmarquis.
- Carinyo, és una frase molt bonica, però això és impossible.
- Ummm ... Impossible?

                                a45º Sí Yes Oui !!